top of page
POKE4DAYZ%20LOGOS%202%20_edited.png

Poke4dayz as har sine regler og vilkår. Vi forholder oss til alle sine regler og vilkår og råder våre kunder som ønsker å gradere sine kort gjennom de diverse graderings selskapene sette seg in i deres spesifikke regler og vilkår. Der vi Poke4dayz as opprettholder kan kun formidle våre egne. 

PSA Info og priser hos Poke4dayz as 

Prosessen for å sende samler kort til gradering fra Norge til PSA gjennom Poke4dayz.

Når du leverer kort for gradering hos oss for PSA Privat innsending så vil dine kort behandles innen 14 virkedager og bli sendt ut videre for prosessering hos PSA.  

Kort sendt inn til felles gradering blir samlet opp først til det er 500 kort samlet før man sender felles submisjonen videre ut. Dette kan ta opptil 8 uker.  Kort sendt inn til felles gradering har en standardkost på 250 kr per kort hvis ingenting annet er avtalt. 

 

Når du sender dine kort inn til Poke4dayz As for gradering så godkjenner du våre vilkår for vår prosess.  

Samt at du godkjenner PSA sine regler, deres retur tider og Upcharges som eventuelt kan forekomme gjennom graderings prosessen.

Våre vilkår 

Upcharges som kan forekomme gjennom graderings prosessen kan være forskjellig fra order til order basert på kort verdier etter gradering.

Dette er grunnet forsikringskostnader og toll for å få kortene tilbake til Norge.

Forsikringskostnader per order er basert på antall kort, og verdien på kortene etter de er gradert.

Poke4dayz as sitt hovedmål er å behandle kortene som leveres inn til oss for gradering med høyest trygghet nivå fra de leveres hos oss til kortene er ferdig gradert tilbake.

Dette utføres med helhetlig forsikring fra Brannsikker safe for kortene, innbruddsforsikring, der vi har bygget et internt system for å gjøre graderings prosessen så trygg som mulig uavhengig av utfordringer som kan forekomme.

Når Kortene sendes ut så er de forsikret til anslått markedsverdi på kortene i sin ugradert stand.  

Som et mellomledd så bruker vi flere andre mellomledd for å få kortene trygt og forsikret frem til USA og tilbake til Norge. 

Vi  samler opp til 500 kort per felles suborder og sender pakken ut med forsikring fra vår side som er inkludert i gradering prisen per kort.

Etter at kortene er gradert så blir en order sendt ut til våre mellomledd i USA, der orderen blir registrert.

Ordren blir deretter gjennomgått og forsikret basert på anslått markedsverdien i sin helhet. 

Forventet Avgifter per kort  

Om kort er verdt mellom ($200 - $499) Fra 220 kr til 500 kr per kort.

Om kort er verdt mellom ($500 - $999) Fra 500 kr til 1250 kr per kort.

Om kort er verdt mellom ($1000 - $1499) Fra 1250 kr til 1950 kr per kort.

Denne kosten går direkte for å dekke forsikringen og tollavgiftene for å få kortene tryggest mulig tilbake til landet.

Når pakken kommer tilbake til Norge så legger vi ut eventuelle up charges som forekommer grunnet forsikring, samt å få kortene ut av tollen ( avgifter, toll kost,forsikring).

Utgifter for din order blir utregnet basert på antall kort og kortverdi som nevnt ovenfor. Eventuelle avgifter må da dekkes fra kunden. 

Vi forbeholder oss retten til å ikke ta imot dine kort for gradering uavhengig av hvem du er. 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din order for psa med engang den legges inn uten forvarsel.  

Når kortene er mottatt hos oss i våre Lokaler så vil du få beskjed om dette.  

Når du melder deg på felles submisjon gjennom P4D så godkjenner du våre vilkår for gradering gjennom oss i poke4dayz AS.  

bottom of page