top of page

 BETINGELSER

 P4D

KJØPSVILKÅR

1. Innledning

Alle kjøp hos Poke4dayz.no er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e handels loven, og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet med utgangspunkt i mal anbefalt av Forbrukerombudet – forenklet og tydeliggjort.

 

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran.

Avtalen inngås mellom selger POKE4DAYZ AS (Foretaksregisteret: 825 904 182) som opererer under navnet Poke4dayz.no og kjøper – det er deg. Avtalen er bindende for begge parter når du som kjøper har sendt din bestilling til oss. Dette medfører at du er pliktig til å betale bestillingens totalbeløp etter oppgitte frister samt å ta imot leveringen når den kommer.

Vår kontaktinformasjon:
Postadresse: POKE4DAYZ AS, Postboks 9037 Grønland

0133 Oslo Norge.

Besøksadresse etter avtale : storgata 28a 0184 Oslo Norge
Telefon kontor: 99999999 tlf nr kommer (Hverdager 12-18. Kundeservice via e-post eller Messenger).
Kundeservice: kontakt@poke4dayz.no

 

3. Priser

Norge
Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK), inkludert MVA og eventuelle andre avgifter. MVA spesifiseres i handlekurven, kassen og på kvitteringen. Totalbeløpet inkludert frakt blir alltid oppgitt før betaling. Ytterligere kostnader som ikke er informert om før betaling, skal ikke bæres av deg som kunde.

Sverige & Danmark
Oppgitte priser i NOK er inkludert importavgifter og eventuell toll. Du trenger ikke betale mer når du mottar pakken.

 

4. Betaling

Du blir belastet direkte ved et kjøp hos oss. Gjelder også Pre order produkter!!

Du kan velge å betale med Visa, Mastercard, Klarna faktura eller Klarna delbetaling. Klarna overtar ansvaret for betaling og oppfølging når du har sendt inn din bestilling. For spørsmål rundt din faktura eller delbetaling – herunder utsettelse etc. henvender du deg til Klarna direkte.

Du kan også betale via Vipps.

Beløpet reserveres normalt ved bestilling og belastes når produktene pakkes og sendes med mindre annet er avtalt.

 

6. Frakt & Leveringstid

Vi pakker så raskt vi kan og bestillinger sendes vanligvis neste arbeidsdag (mandag – fredag, unntatt høytidsdager) og har deretter en normal leveringstid på 1-4 arbeidsdager. Vær oppmerksom på at frakten kan ta inntil 5 dager dersom du bor i utkantnorge eller utlandet og at uforutsette forsinkelser kan oppstå.

Vi benytter i hovedsak Bring og DHL Express for levering og pakkene kan du hente hos Posten eller få de levert hjem. Hentemelding og andre oppdateringer får du tilsendt via SMS eller e-post, så det er viktig at korrekt informasjon oppgis ved bestilling.

Leveringen anses som utført når forsendelsen er mottatt av deg som kjøper eller din representant. Dersom omtrentlig leveringstidspunkt ikke fremgår av bestillingsløsningen skal leveringen skje uten unødvendig opphold og senest 30 dager etter at bestillingen er mottatt. Ved eventuell forsinkelse vil vi gi deg beskjed.

Vær oppmerksom på at ekspresslevering fraktes med bud hjem til deg, på dagtid mandag – fredag, stort sett virkedagen etter at bestillingen er pakket og sendt fra oss. Også her er regnes forventet levering fra og med dagen etter vi sender bestillingen. Er du utilgjengelig ved levering kan pakken hentes hos ditt lokale hentested.

Vi forutsetter at du oppgir fullstendig og korrekt leverings informasjon slik at bestillingen kan sendes til deg uten problemer. Dersom du har oppgitt feil leverings informasjon som gjør at bestillingen ikke kommer frem til rett sted og blir returnert til oss, behandles dette som en uavhentet pakke (se punkt 9.1 under angrerett).

 

7. Forhåndsbestilling

Inneholder bestillingen din forhåndsbestilte produkter, restordre eller andre former for ikke-lagerførte varer, vil hele bestillingen sendes samlet når alle varene er kommet til lageret vårt. Vi gir så langt det lar seg gjøre en omtrentlig dato for når slike varer ankommer hos oss, men må samtidig ta forbehold om tilgjengelighet fra våre leverandører (herunder mulig allokering og kansellering) og eventuell forsinket leveranse til oss.

 

8. Gavekort

Gavekort har en gyldighet på 12 måneder fra bestillingsdato og kan umiddelbart brukes ved kjøp. Gavekort kan ikke veksles inn i kontanter eller refunderes utover angreretten.

Selve gavekortet sendes til valgt mottaker på e-post med en gang etter bestilling med mindre du har oppgitt en bestemt leveringsdato. Legger du ikke inn mottakers e-post vil du som betaler selv få gavekortet. Dette kan skrives ut eller benyttes fra e-posten direkte.

 

9. Angrerett

Varen må lever i samme stand den er kjøpt i. Med  mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9.1 Uavhentet Pakke

Ved levering til hentested, har du 14 dager på å hente pakken før den returneres til oss. Det å la være å hente pakken eller nekte mottak er ikke det samme som å benytte angreretten, og dette faktureres deg som kunde med kr 350kr for å dekke merkostnader og returfrakt.

 

10. Mangel ved vare eller levering

Dersom en levering blir sendt feil eller inneholder mangler, gjør vi vårt ytterste for å rette problemet. Det samme gjelder dersom bestillingen skulle bli tapt under frakt. I tilfeller hvor vi ikke kan rette feilen vil vi tilby en alternativ løsning eller refundere bestillingen. Dette forutsetter at vi har mottatt nødvendig og korrekt informasjon ved bestilling. Poke4dayz AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader/utgifter/tap forårsaket av en forsinket, tapt eller feilsendt bestilling.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid eller senest 2 måneder etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss beskjed. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Du kan i slike tilfeller velge mellom å få mangelen rettet eller ny levering av tilsvarende vare. Vi har rett til å motsette oss kravet dersom gjennomføringen er umulig eller volder oss for urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid og uten ekstra kostnader for deg.

Vi må ta forbehold om at informasjonen i produktbilder ikke alltid illustrerer produktet perfekt. I noen tilfeller kan det forekommer endringer på emballasjen og farger kan vises forskjellig på ulike skjermer. Produktets tittel er det som gjelder dersom det skulle være uoverensstemmelser mellom tittel, beskrivelse og bilde.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (kontakt@poke4dayz.no).

 

11. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi i tråd med personopplysningsloven, bare innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre parter dersom det er nødvendig for gjennomføring, eller i lovbestemte tilfeller. Herunder leverandører av tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger. For mer informasjon se vår personvernerklæring.

 

12. Abonnement & Betalingsavtale

Ønsker du automatisk re bestilling av et produkt eller en tjeneste kan du velge å starte et abonnement, også kalt en betalingsavtale.

Ved en slik avtale får du produkt(er) eller tjeneste(r) levert omgående og deretter i valgt hyppighet til du avslutter abonnementet. Du kan avslutte ditt abonnement når du vil uten kostnad, senest dagen før fornyelse. Avslutter du ikke avtalen i tide blir du fakturert for en ny periode.

Du kan velge å betale med Klarna faktura (betal senere) eller med Visa & Mastercard. Ved bruk av faktura vil du ikke stoppe avtalen ved å unnlate å betale. Ved for sen betaling påløper purregebyr, renter og eventuell inkassoprosess i henhold til gjeldende lovverk og inngått avtale med Klarna.

Oppsigelse og administrasjon gjøres ved å logge inn på kundeprofilen eller ved å ta kontakt med oss. Du får ikke tilbakebetalt allerede fakturert beløp utover eventuell angrerett. For angrerett gjelder alminnelige vilkår per punkt 9. Ved delvis retur av leveranser med flere varer vil du miste eventuell pakkerabatt og faktureres ordinær pris for varen(e) du beholder. Returnerer du alt får du tilbakebetalt alt, men du må dekke returkostnaden.

Vi forbeholder oss retten til å stoppe abonnement og levering dersom betaling avvises, autoriseringen utløper, eller dersom du ikke lenger kan anses som kredittverdig av vår betalingsleverandør (ved bruk av faktura).

Abonnement og betalingsavtaler krever at du har en kundeprofil på poke4dayz.no

 Hvis du ikke er logget inn ved betaling vil vi automatisk opprette en kundeprofil for deg.

 

13. Konfliktløsning

Eventuelle klager rettes til oss innen rimelig tid. Vi vil forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page